اعتماد به بنچمارک ها

علت عدم اعتماد به بنچمارک ها در خرید گوشی هوشمند چیست؟