مشکل نخواندن سیم کارت در گوشی ال جی

علت مشکل نخواندن سیم کارت در گوشی ال جی چیست؟